Warunki współpracy

Jak zostać Partnerem Handlowym PPHU SPORTEX?

PPHU SPORTEX jako firma dystrybucyjna współpracuje tylko i wyłącznie z Kontrahentami, których profil działalności stanowi dalsza odsprzedaż sprzętu sportowego i turystycznego.

W celu rejestracji należy skontaktować się z nami w następujący sposób:

Po pozytywnie zakończonej weryfikacji, Główne Konto Użytkownika zostaje założone przez Operatora sklepu, o czym Kontrahent zostanie powiadomiony drogą e-mail w automatycznie wygenerowanej wiadomości. Wiadomość zostanie wysłana pod adres e-mail podany przez Kontrahenta podczas weryfikacji, który jest jednocześnie loginem do konta. Kontrahent zostanie poproszony o stworzenie swojego hasła służącego do logowania. Każdorazowe logowanie na stronę b2b-aquaspeed.com.pl odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

System B2B - AQUA SPEED umożliwia w ramach Głównego Konta Użytkownika tworzenie dodatkowych kont pracowniczych z odpowiednimi uprawnieniami. W celu założenia takich kont należy się skontaktować z Operatorem sklepu pod adresem e-mail: info@aquaspeed.com.pl. lub ze swoim Opiekunem Klienta.

Prosimy też o przesłanie drogą elektroniczną na adres info@aquaspeed.com.pl takich dokumentów jak wpis do ewidencji działalności gospodaczej lub KRS, nip i Regon, w celu potwierdzenia danych i profilu działalności. 

Wszelkie pytania pytania natury technicznej prosimy kierować na adres: info@aquaspeed.com.pl

Warunki i procedury handlowe

Realizacją transakcji handlowych zajmuje się Dział Sprzedaży PPHU SPORTEX, pozostający do dyspozycji naszych Kontrahentów w godzinach 8.00 - 16.00.

PPHU SPORTEX akceptuje zamówienia złożone za pośrednictwem Systemu B2B - AQUA SPEED, gdzie sprecyzowane są: ilość, rodzaj towaru, sposób jego odbioru oraz cena. Zamówienie towaru jest traktowane jako zobowiązanie się do jego odbioru. W momencie realizacji zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

Dostawa i odbiór towaru

Zamówienia wysyłkowe do realizacji przyjmowane są od godziny 8.00 do godziny 16.00. Dostawy towarów realizuje dla nas firma kurierska DPD. Zamówienie można również odebrać w siedzibie firmy pod adresem ul. Obywatelska 157, 94-104 Łódź. w godzinach 8:00-16:00, uprzednio informując o tym fakcie Dział Sprzedaży i zakładając odpowiedni odstęp czasu umożliwiający skompletowanie zamówionego towaru.

Ceny

Wszystkie ceny zawarte w cenniku są cenami hurtowymi. PPHU SPORTEX, G. Bielecki zastrzega sobie prawo do zmiany cen w przypadku zmiany kursów odpowiednich walut (USD, EURO). W zależności od realizowanych obrotów każdy Kontrahent otrzymuje odpowiedni poziom cen hurtowych. Warunki ustalane są z Kontrahentami indywidualnie.

Reklamacje

Reklamacje zleceń transportowych muszą być zgłoszone nie później niż 48 godzin po otrzymaniu przesyłki. W sprawach związanych z kradzieżami, zagubieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przesyłki prosimy o kontakt pod numer telefonu 42 218 50 99 lub pod adres e-mail info@aquaspeed.com.pl. Reklamacje dotyczące niezgodności dostaw z fakturą należy składać w najkrótszym możliwym terminie od stwierdzenia takiej sytuacji pod numerem telefonu 42 218 50 99, lub pod adres e-mail info@aquaspeed.com.pl. W przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem spedytora, jeśli nastąpi niezgodność pomiędzy ilością towaru w przesyłce z fakturą lub wagą wymienioną na liście przewozowym, a faktycznie otrzymywaną, odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem spedytora i niezwłocznie powiadomić telefonicznie oraz pisemnie firmę PPHU SPORTEX, G. Bielecki.

Płatności

Nr. konta bankowego: 86 124030  311111000034268506