Regulamin

REGULAMIN SYSTEMU B2B - AQUA SPEED

Regulamin użytkowania Systemu B2B, w dalszej części nazywany Regulaminem, definiuje sposób i warunki korzystania z Systemu B2B.

WARUNKI OGÓLNE

 1. Właścicielem Systemu B2B - AQUA SPEED zwanego dalej Sklepem Internetowym b2b-aquaspeed.com.pl jest PPHU SPORTEX Grzegorz Bielecki z siedzibą w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 157, wpisana do Ewidencji działalności Gospodarczej Prezydenta Miasta Łodzi pod numerem 17018. NIP: 729-000-13-29, REGON: 470523797.
 2. Sklep Internetowy b2b-aquaspeed.com.pl, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.b2b-aquaspeed.com.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego b2b-aquaspeed.com.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym b2b-aquaspeed.com.pl, dostarczania zamówionych produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego opłat, prezentacji ceny sprzedaży, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 4. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym b2b-aquaspeed.com.pl są podane w złotych polskich i są cenami netto dla klientów z Polski oraz w cenach euro dla klientów z zagranicy.
 5. Wszystkie ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym b2b-aquaspeed.com.pl są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w myśl art. 66 ust. 1 kodeksu cywilnego.


  REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM B2B-AQUASPEED.COM.PL

 6. Platforma b2b-aquaspeed.com.pl przeznaczona jest dla klienta biznesowego. Rejestracji mogą dokonać tylko i wyłącznie Kontrahenci, których profil działalności stanowi dalsza odsprzedaż sprzętu sportowego i turystycznego. Firma nie współpracuje z Kontrahentami na zasadzie dropshippingu. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym b2b-aquaspeed.com.pl należy skontaktować się z firmą PPHU SPORTEX - dzwoniąc pod numer telefonu: +48 42 218 50 99, - wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@aquaspeed.com.pl, - korzystając z formularza kontaktowego.
 7. Po pozytywnie zakończonej weryfikacji, Główne Konto Użytkownika zostaje założone przez Operatora sklepu, o czym Kontrahent zostanie powiadomiony drogą e-mail w automatycznie wygenerowanej wiadomości. Wiadomość zostanie wysłana pod adres e-mail podany przez Kontrahenta podczas weryfikacji, który jest jednocześnie loginem do konta. Kontrahent zostanie poproszony o stworzenie swojego hasła służącego do logowania. Każdorazowe logowanie na stronę b2b-aquaspeed.com.pl odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 8. System B2B - AQUA SPEED umożliwia w ramach Głównego Konta Użytkownika tworzenie dodatkowych kont pracowniczych z odpowiednimi uprawnieniami. W celu założenia takich kont należy się skontaktować z Operatorem sklepu pod adresem e-mail: info@aquaspeed.com.pl. lub ze swoim Opiekunem Klienta.
 9. Rejestracja w Sklepie Internetowym b2b-aquaspeed.com.pl jest bezpłatna.


  PROCEDURA SKŁADANIA i REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 10. Podany przez Kupującego adres e-mail i numer telefonu może zostać wykorzystany wyłącznie do celów realizacji składanych zamówień.
 11. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego b2b-aquaspeed.com.pl.
 12. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, b2b-aquaspeed.com.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.
 13. Zakupione Towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 14. Kupujący może definiować na swoim Głównym Koncie Użytkownika dowolną ilość adresów dostawy. W związku z tym należy zwrócić uwagę jaki adres wysyłki został zaznaczony podczas składania zamówienia. Adresy wysyłkowe nie będą weryfikowane podczas realizacji zamówień!
 15. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. 
 16. Kupujący podczas zakupu Towaru może wybrać następujące formy płatności: pobranie, przelew (przedpłata lub termin płatności) i płatność przy odbiorze. W przypadku faktur z terminem płatności warunki ustalane są indywidualnie.
 17. Koszty przesyłki na terenie Polski przy zamówieniach poniżej 1000 zł netto pokrywa Kupujący, powyżej 1000 zł netto pokrywa PPHU SPORTEX.
 18. Zamówienia można składać 24h/7dni, przez cały rok. Zamówienia złożone po 16.00 w dni powszednie oraz w soboty i niedzielę lub święta rozpatrywane będą w następny dzień roboczy. Zamówienia realizowane będą w terminie 1-3 dni od momentu ich zaakceptowania przez Operatora.
 19. Zastrzegamy sobie prawo czasowego braku Towaru lub określonego rozmiaru/koloru – o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.
 20. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Kupującego, ponowna wysyłka Towaru odbywa się na koszt Kupującego
 21. Kupony rabatowe mają określony przez Sklep termin ważności. Towary wyprzedażowe lub przecenione nie podlegają dodatkowym rabatom.


  GWARANCJA i REKLAMACJE

 22. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego z tytułu wad fizycznych bądź prawnych Towaru.
 23. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 24. Towary oferowane w Sklepie Internetowym b2b-aquaspeed.com.pl są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi o ile takowe są przewidziane przez importera/producenta. W innych przypadkach podstawą do reklamacji jest dowód zakupu Towaru.
 25. W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze Sklepem Internetowymb2b-aquaspeed.com.pl pod adresem reklamacje@aquaspeed.com.pl lub telefonicznie pod numerem 42 218 50 99.
 26. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić zawartość paczki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru lub jego braku w przesyłce, należy sporządzić protokół szkody.
 27. W przypadku reklamacji, Kupujący odsyła paczkę pod adres Sklepu Internetowego b2b-aquaspeed.com.pl - AQUA SPEED, ul. Obywatelska 157, 94-104 Łódź.
 28. Koszty transportu związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedający. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.
 29. Informujemy, że w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje. Ustawa z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy Przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 30. Informujemy, że każdy może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unikalna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną Stronę Internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


  DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 31. Użytkownik składając zamówienie w Systemie B2B - AQUA SPEED podaje samodzielnie i dobrowolnie dane w zakresie: imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz nazwa firmy, e-mail, telefon, dane adresowe i NIP w formularzu rejestracyjnym Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak danych uniemożliwi realizację zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 32. Sklep Internetowy przetwarza również dane Użytkowników:
  1. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
  2. w celu potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
  3. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 33. Celem realizacji zamówienia Sklep Internetowy może przekazać dane osobowe Użytkownika w zakresie imię i nazwisko osoby kontaktowej, nazwę i adres firmy, e-mail, telefon osobom trzecim w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie świadczącej na rzecz Administratora usługi kurierskie w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności online na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.
 34. Administratorem danych osobowych jest PPHU SPORTEX Grzegorz Bielecki z siedzibą w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 157, wpisana do Ewidencji działalności Gospodarczej Prezydenta Miasta Łodzi pod numerem 17018. NIP: 729-000-13-29, REGON: 470523797. Powierzone mu dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a od dnia wejścia w życie zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i aktów prawnych, które zostaną wydane w jego wykonaniu.
 35. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do żądania przeniesienia swoich danych.
 36. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 37. Użytkownik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 38. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko osoby kontaktowej w firmie dla celów marketingowych przez Administratora oraz inne podmioty powiązane, w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym w formie Newslettera. Jeśli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera, Jego adres e-mail będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w tym celu. Subskrybenci newslettera w nieregularnych odstępach otrzymują wiadomości związane z aktualnymi promocjami, wprowadzanymi do oferty nowościami czy inne treści związane z działalnością Sklepu. Z bazy newsletterowej Subskrybent może wypisać się w dowolnym momencie, cofając swoją zgodę. Może to zrobić kontaktując się z nami mailowo lub pisemnie na wskazany w Polityce Prywatności adres. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 39. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przesłanie przez Zaufanego Partnera Sklepu wiadomości na podany adres e-mail z prośbą o recenzję zakupionych Towarów. Użytkownik w każdej chwili zgodę tę może wycofać. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 40. Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer Sklepu Internetowego na komputerze użytkownika.
  Przedmiotowe informacje dotyczą rozliczeń finansowych, takich jak: wartość i przedmiot zamówienia oraz poufne dane dotyczące karty kredytowej. Technologia cookies nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani śledzenia ich nawigacji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Szczegółowe zasady funkcjonowania cookies można znaleźć w naszej Polityce prywatności.
 41. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika:
  1. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Użytkownika;
  2. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje; przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.
 42. Szczegóły ochrony danych Użytkownika znajdują się w Polityce Prywatności.


  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 43. Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczą wyłącznie Kupujących, nie będących jednocześnie konsumentami (Przedsiębiorcy).
 44. Sprzedający ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo w części i to niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 45. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 46. Towary będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą pozostają własnością Sprzedawcy do czasu uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
 47. Z chwilą wydania przez Sprzedającego Towarów przewoźnikowi na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od chwili przyjęcia go do przewozu aż do jej wydania Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w terminie dostawy Towaru.
 48. W przypadku przesłania Towaru do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika Przedsiębiorca zobowiązany jest do zbadania przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, Przedsiębiorca zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 49. Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za bezpośrednią szkodę i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.


  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 50. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827).